Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Eksperyment pedagogiczny zatwierdzony!!!

Minister Edukacji Narodowej wyraził zgodę na prowadzenie przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 z klasami sportowymi im. I. Szewińskiej w Pułtusku eksperymentu pedagogicznego pod nazwą:

„W poszukiwaniu źródeł sukcesu w procesie uczenia się
i nauczania uczniów”

Eksperyment prowadzony będzie w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2019/2020 pod opieką naukową Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Instytut Pedagogiki w Warszawie przy współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W eksperymencie weźmie udział 726 uczniów klas I – VIII oraz 25 nauczycieli.

Głównym celem przedmiotowego eksperymentu dla uczniów jest rozwijanie kompetencji poznawczych oraz kompetencji komunikacyjnych w procesie uczenia się.Głównymi celami eksperymentu dla nauczycieli są:

  1. doskonalenie kompetencji badawczych, poznawczych i komunikacyjnych wspomagających proces uczenia uczniów;
  2. rozwiązań metodycznych, dydaktycznego modelu kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin (humanistycznej, społecznej,
  3. zbadanie, w jakim stopniu nauczanie problemowe przyczynia się do rozwoju kompetencji sprzyjających uczeniu się uczniów i nauczycieli pracujących wg „nowej” i „starej” podstawy programowej kształcenia
  4. zbadanie, w jakim stopniu bodziec stymulującyzmianę, jakim jest planowo i systematycznie wprowadzony do procesu nauczania – uczenia się tok lekcji problemowej, podnosi umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin przez uczniów klas I-III oraz klas IV - VIII.

Przestawione powyżej założenia eksperymentu umożliwią, przy zachowaniu indywidualizacji kształcenia, taką organizację pracy, która zapewni wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów.

Planowane do wprowadzenia nowatorskie działania w procesie kształcenia dotyczą:

1) wprowadzenia do programów realizowanych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (dotyczy klas I-III) oraz nauczycieli języka polskiego, historii, przyrody (klas IV - VIII) tych samych nowych treści nauczania związanych z nauczaniem problemowym (uwzględniając zaproponowany tok lekcji problemowej oraz zestaw metod problemowych):

  1. rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych: uczeń realizuje problem wg schematu: nazwanie problemu, wskazanie możliwychrozwiązań problemu, wybór najlepszego rozwiązania, przewidywanie konsekwencji wyboru, planowanie aktywności w celu rozwiązaniaUczeń rozwija umiejętnościrozwiązywania problemów poprzez dostrzeganie zależności przyczynowo- skutkowych w sytuacji, zdarzeniu, generowanie niestandardowych rozwiązań,analizę informacji pozyskiwanych z otoczenia;
  2. dokonywanie samooceny swojej pracy: uczeńwłasneczynności poznawcze, ocenia wyniki własnejdziałalności poznawczej;
  3. wykorzystywanie informacji zwrotnej w procesie nauczania – uczenia się:uczeń daje informacje zwrotne innym uczniom na temat procesów, wyników oraz efektów wspólnego uczenia się (przy okazji rozwiązywania problemów i pracy metodami problemowymi) oraz wykorzystuje informacje zwrotne dane przez nauczyciela/innych uczniów do modyfikacji działań w procesie uczenia się.

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku

ul. New Britain 1

06-100 Pułtusk

tel. 23 692 03 82

tel. 23 692 10 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cegiełka pamięci 2017

Logowanie