Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Życiorys

ANDRZEJ NOSKOWSKI (1492-1567)

 

Ur. w 1492 w okolicy Zakroczymia. Syn sę­dziego ziemskiego zakroczymskiego Mikołaja i Barbary. 

Początkowe nauki pobierał w szkole katedralnej w Płocku,

następnie studiował w Akademii Krakowskiej. Przez pewien czas pracował w kancelarii książąt mazowieckich, następnie na dworze królewskim. Był kanoni­kiem płockim (1521), pułtuskim (1533), war­szawskim (1539) i gnieźnieńskim (1545) oraz proboszczem w Wąsoszy (1521). Wybrany przez kapitułę na biskupa płockiego (16.08. I 546), prowizję papieską otrzymał 8.10. l546,  a rządy diecezją objął 6.05.1547. Dbał o roz­wój gospodarczy diecezji, odnowił płocką ka­tedrę, wybudował wiele nowych kościołów, m.in. w Brańszczyku. Przeprowadził 3 synody diecezjalne: w 1551, 1557 i 1565. Jako biskup płocki rezydował w Pułtusku. Wystarał się u Zygmunta Augusta o potwierdzenie nadanych miastu przez Zygmunta Starego przywilejów. Odnowił zamek biskupi i wybudował wiele domów murowanych. Na jego zlecenie architekt Jan Baptysta z Wenecji zbudował nowe, murowane sklepienie kolegiaty oraz kaplicę (1553-1554), w której biskup w 1561 wzniósł swój grobowiec, zaprojektowany przez Jana Marie Padovano. Odrestaurował również kościół NPM oraz miejski szpital, przy którym zbudował kaplice pod wezwaniem św. Ducha. Specjalną troską bp Andrzej Noskowski otaczał pułtuskie rzemiosło i szkolnictwo. 20.06.1554 utworzył specjalny fundusz pomocy dla ubogich rzemieślników. W 1555 przekazał szkole kolegiackiej nowy budynek oraz powiększył uposażenie jej rektora. Aby zapewnić stały dopływ wykształconych nauczycieli do szkół swojej diecezji, powołał  aktem  datowanym  w  Pułtusku 15.09.1558 fundację mazowieckiej bursy akademickiej w Krakowie, w której znalazło wyżywienie i mieszkanie 20 studentów. Absolwenci zobowiązani byli przez 3 lata od ukończenia studiów pracować w szkołach w Pułtusku lub w Płocku. Gdy na skutek epidemii w 1564 nauczyciele szkoły kolegiackiej opuścili Pułtusk, bp Noskowski sprowadził w grudniu 1565 jezuitów. Przekazał im budynek szkoły kolegiackiej, udostępnił kolegiatę, a w 1567 rozpoczął budowę kościoła jezuickiego, W kolegium rozpoczęto nauczanie 1.01.1566 pod kierownictwem Stanisława Rozdrażewskiego. Wśród pierwszych nauczycieli jezuickich byli Jakub Wujek i Piotr Skarga. Na utrzymanie kolegium biskup przeznaczył dochody z kilku wsi, m.in. z Boszewa, Szelkowa, Kacic, Magnuszewa. Zm. 23.10. l 567r.  w Pułtusku i został pochowany w kolegiacie, w wybudowanym przez siebie grobowcu.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku

ul. New Britain 1

06-100 Pułtusk

tel. 23 692 03 82

tel. 23 692 10 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cegiełka pamięci 2017

Logowanie