Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Kalendarium życia

Kalendarium życia biskupa płockiego
Andrzeja Noskowskiego

 •  1492 - ur. się w Noskowie Małym k. Zakroczymia jako syn Mikołaja h. Łada i Barbary
 • 1511 - rozpoczyna studia w Akademii Krakowskiej
 • 1520 - zostaje notariuszem księżnej Anny i jej synów
 • 1521 - z prezenty księżnej otrzymuje probostwo w Warszawie na Nowym Mieście
 • 1527 - biskup płocki Rafał Leszczyński mianuje go kanonikiem honorowym kapituły płockiej
 • 1534 - z nadania biskupa płockiego Andrzeja Krzyckiego otrzymuje kanonię honorową w kapitule kolegiackiej w Pułtusku na dziesięcinach Naborowa
 • 1534 - luty - sierpień - udaje się do Rzymu w sprawach kapituły płockiej i z listami biskupa Piotra Tomickiego
 • 1536 - otrzymuje kanonię w kolegiacie warszawskiej
 • 1538 - otrzymuje kanonię gremialną pułtuską, fundi Szwelice
 • 1538 - otrzymuje kanonię gremialną w kapitule katedralnej płockiej, fundi Radziwie
 • 1545 - otrzymuje kanonię w kapitule gnieźnieńskiej
 • 1546 16 VIII - kapituła płocka wybiera jednogłośnie A. Noskowskiego na biskupa diecezji płockiej
 • 1546 15 XI - po otrzymaniu breve ze Stolicy Apostolskiej, biskup Noskowski obejmuje rządy w diecezji płockiej
 • 1547 10 IV - konsekracja biskupa w katedrze krakowskiej. Konsekratorami byli: arcybiskup
 •  gnieźnieński M. Dzierzgowski, biskup krakowski S. Maciejowski i sufragan krakowski A. Szpot
 • 1547 18 IV - zawiera porozumienie z biskupem poznańskim B. Izdebińskim dotyczące rozgraniczenia diecezji płockiej i poznańskiej w rejonie Liw - Warszawa
 • 1549 - zostaje wyznaczony wraz z wojewodą płockim F. Szereńskim i wojewodą mazowieckim J. Dzierzgowskim na komisarza królewskiego w celu ustalenia granicy pomiędzy Mazowszem a Prusami Książęcymi
 • 1550 - uzyskuje od króla Zygmunta Augusta potwierdzenie przywilejów dla Kościoła płockiego, nadanych wcześniej przez książąt mazowieckich
 • 1550 - budowa kaplicy grobowej w kolegiacie pułtuskiej, wzorowanej na kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze krakowskiej. W 1561 r. ustawiono w kaplicy pomnik nagrobny z wykutą w marmurze postacią biskupa Noskowskiego w szatach liturgicznych w pozycji leżącej
 • 1551 - zwołuje pierwszy w czasie swego pontyfikatu synod diecezjalny
 • 1551 3 VIII - zawiera kontrakt z malarzem Wojciechem z Warszawy na wykonanie polichromii w kolegiacie pułtuskiej
 • 1552 - przebywa u boku króla Zygmunta Augusta w czasie jego pobytu w Gdańsku
 • 1553 24 III - z mandatu króla wita w Ołomuńcu przybywającą do Polski arcyksiężniczkę
 •  Katarzynę, w towarzystwie wojewody płockiego Feliksa Szreńskiego i kanclerza koronnego Jana Ocieskiego
 • 1554 20 IX - tworzy w Pułtusku fundusz pomocy dla ubogich rzemieślników
 • 1554 - wydaje własnym nakładem w Krakowie przepisy liturgiczne, wraz z podstawowymi wiadomościami z zakresu dogmatyki i prawa kościelnego pt. „Agenda Ecclesiae Cathedralis Plocensis”
 • 1554 ok. - budowa kościoła NM Panny na Starym Mieście w Pułtusku
 • 1555 - uposaża magistra i bakałarza sztuk wyzwolonych nauczających w szkole kolegiackiej w Pułtusku a ponadto wybudował dla szkoły nowy gmach
 • 1557 - przeprowadza drugi synod diecezjalny w Płocku
 • 1558 15 IX - wydaje dokument fundacyjny dla Bursy Filozofów przy Akademii w Krakowie. W Bursie miało mieszkać 40 osób w tym senior, zarządca i kucharka. Dwadzieścia miejsc  przeznaczył Noskowski dla studentów z diecezji płockiej wyznaczonych przez kapitułę  katedralną w Płocku i kolegiacką w Pułtusku. Studenci z Mazowsza oprócz mieszkania  otrzymywali ponadto wyżywienie. Pozostałe miejsca miały być obsadzane przez krewnych  fundatora, ludzi dla niego zasłużonych lub studentów z innych diecezji zarekomendowanych przez miejscowe kapituły lub władze Uniwersytetu
 • 1559 - z inicjatywy biskupa Noskowskiego, Jan Baptysta z Wenecji przeprowadził restaurację katedry płockiej
 • 1559 - 1565 - zabiega o sprowadzenie jezuitów do diecezji płockiej
 • 1560 ok. - budowa kościoła w Broku z fundacji biskupa A. Noskowskiego i wykonanie polichromii na sklepieniu
 • 1563 - budowa i fundacja kaplicy Św. Trójcy i szpitala w Pułtusku
 • 1565 - przeprowadza kolejny synod w diecezji płockiej
 • 1567 - w czerwcu poświęca kamień węgielny pod budowę kościoła dla kolegium jezuickiego i zostawia pieniądze na dokończenie budowy
 • 1567 12 - 13 X - konsekracja kościoła i dzwonów w Brańszczyku
 • 1567 24 X - biskup Noskowski umiera. Pochowano go we wcześniej przygotowanej kaplicy w kolegiacie pułtuskiej

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku

ul. New Britain 1

06-100 Pułtusk

tel. 23 692 03 82

tel. 23 692 10 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cegiełka pamięci 2017

Logowanie