Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Tendit in ardua virtus

"Tendit in ardua virtus”
- czyli „Cnota po rzeczy trudne sięga”.

Ten cytat pochodzący z XVI - wiecznego nagrobka, znajdującego się w katedrze płockiej, wspaniale oddaje sens życia i działalności księdza biskupa Andrzeja Noskowskiego.

 

Wielkiego mecenasa, człowieka, który położył ogromne zasługi dla rozwoju polskiej oświaty i kultury. Był to biskup, dla którego Pułtusk był ukochanym miastem, który nadał niezwykły rozmach rozwojowi oświaty i kultury na Mazowszu. 

O nim to Aleksandra Sołtan w książce „Bazylika Pułtuska” pisała: „... był Mazowszaninem, związanym z rodzinną ziemią, zdającym sobie sprawę z problemów i potrzeb... Rozwój szkolnictwa, podniesienie poziomu oświaty, umożliwienie młodzieży zdobycia uniwersyteckiego wykształcenia, a przez to poszerzenia elity intelektualnej regionu, oznaczało podniesienie znaczenia Mazowsza i umocnienie więzi z centrum Rzeczypospolitej.”

18.06.2003 r.

     Tego dnia przy Bazylice Kolegiackiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny  w Pułtusku został odsłonięty i poświęcony pomnik - popiersie ks. Biskupa Andrzeja Noskowskiego. Był to wyraz docenienia działalności ks. biskupa Andrzeja Noskowskiego dla Polski, upamiętnienia wielkiego człowieka renesansu i jego postawy nacechowanej głębokim humanizmem

ZASŁUGI

KS.BISKUPA ANDRZEJA NOSKOWSKIEGO

DLA PUŁTUSKA

- Na jego polecenie architekt Jan Baptysta z Wenecji zbudował nowe, murowane sklepienie kolegiaty oraz kaplicę (1553-1554),  w której biskup w 1561 r. wzniósł swój grobowiec zaprojekto wany przez Jana Marię Padovano

    - Odrestaurował również kościół Najświętszej Panny Marii oraz miejski szpital, przy którym zbudował kaplicę pod wezwaniem Św. Ducha

   20 III 1554 r.-utworzył fundusz pomocy dla ubogich rzemieślników

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku

ul. New Britain 1

06-100 Pułtusk

tel. 23 692 03 82

tel. 23 692 10 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cegiełka pamięci 2017

Logowanie