Tendit in ardua virtus

Poprawiono: piątek, 15, luty 2013 10:35
Witold Maciąg

"Tendit in ardua virtus”
- czyli „Cnota po rzeczy trudne sięga”.

Ten cytat pochodzący z XVI - wiecznego nagrobka, znajdującego się w katedrze płockiej, wspaniale oddaje sens życia i działalności księdza biskupa Andrzeja Noskowskiego.

 

Wielkiego mecenasa, człowieka, który położył ogromne zasługi dla rozwoju polskiej oświaty i kultury. Był to biskup, dla którego Pułtusk był ukochanym miastem, który nadał niezwykły rozmach rozwojowi oświaty i kultury na Mazowszu. 

O nim to Aleksandra Sołtan w książce „Bazylika Pułtuska” pisała: „... był Mazowszaninem, związanym z rodzinną ziemią, zdającym sobie sprawę z problemów i potrzeb... Rozwój szkolnictwa, podniesienie poziomu oświaty, umożliwienie młodzieży zdobycia uniwersyteckiego wykształcenia, a przez to poszerzenia elity intelektualnej regionu, oznaczało podniesienie znaczenia Mazowsza i umocnienie więzi z centrum Rzeczypospolitej.”

18.06.2003 r.

     Tego dnia przy Bazylice Kolegiackiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny  w Pułtusku został odsłonięty i poświęcony pomnik - popiersie ks. Biskupa Andrzeja Noskowskiego. Był to wyraz docenienia działalności ks. biskupa Andrzeja Noskowskiego dla Polski, upamiętnienia wielkiego człowieka renesansu i jego postawy nacechowanej głębokim humanizmem

ZASŁUGI

KS.BISKUPA ANDRZEJA NOSKOWSKIEGO

DLA PUŁTUSKA

- Na jego polecenie architekt Jan Baptysta z Wenecji zbudował nowe, murowane sklepienie kolegiaty oraz kaplicę (1553-1554),  w której biskup w 1561 r. wzniósł swój grobowiec zaprojekto wany przez Jana Marię Padovano

    - Odrestaurował również kościół Najświętszej Panny Marii oraz miejski szpital, przy którym zbudował kaplicę pod wezwaniem Św. Ducha

   20 III 1554 r.-utworzył fundusz pomocy dla ubogich rzemieślników