Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

O szkole

Publiczne Gimnazjum nr 3 powstało 01.09.1999 r. w związku z reformą systemu edukacji. Jego dyrektorem został mgr Krzysztof Łachmański. Nowo utworzona placówka oświatowa mieściła się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4.

          Rok 2003 przyniósł zmiany organizacyjne i od 1 września PG3 wraz PSP4 weszło w skład Zespołu Szkół nr 4. Gimnazjum zachowało swoja autonomiczna Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Radę Samorządu Uczniowskiego. Funkcje wicedyrektora objęła mgr Dorota Dębska.

         Od 01.09.2004 r. rozpoczęły funkcjonowanie klasy sportowe, dokonano również wyboru patrona szkoły. Został nim ks. Biskup Andrzej Noskowski.

            Publiczne Gimnazjum nr 3 od początku swego istnienia kładzie nacisk na zapewnienie uczniom warunków do rozwoju ich talentów. Prowadzony jest szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki, którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia.

W Zespole Szkół nr 4 prowadzone są dwie innowacje pedagogiczne:

- „Szkolenie sportowe uczniów” – innowacja prowadzona od klasy IV Szkoły Podstawowej  (od bieżącego roku szkolnego także w międzyoddziałowych grupach szkoleniowych).

- „Nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii” – tzw. klasy lingwistyczne

 ( nauczanie języka angielskiego w stopniu zaawansowanym w wymiarze 6 godzin tygodniowo – innowacja prowadzona od I klasy gimnazjum ).

Priorytetami w naszej pracy są:

- edukacja językowa (nauczanie języka angielskiego od klasy „0”  szkoły podstawowej oraz dwóch języków obcych w międzyoddziałowych grupach zaawansowania od klasy I gimnazjum do wyboru spośród jęz. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i  francuskiego).

- kontakty z rówieśnikami z innych państw europejskich

(współpraca ze szkołami w Słowacji, Szkocji, Francji, Irlandii, Belgii, Hiszpanii, Włoch oraz szkołami z Litwy, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy, USA i Kanady – projekty Szkół Patronackich).

- edukacja europejska i regionalna (warsztaty twórczości, wyjazdy tematyczne)

W Klubie Gimnazjalnym zorganizowano także zajęcia  dla uczniów mających trudności w nauce. Zajęcia uzupełniające prowadzone są przez uczniów z Klubu Wolontariatu Uczniowskiego

            W ramach zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych oferujemy naszym uczniom:

-  zajęcia przygotowawcze do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, matematyki i języków obcych dla uczniów klas trzecich;

- przedmiotowe koła zainteresowań (matematyczne, historyczne, geograficzne, polonistyczne, chemiczne, fizyczne i biologiczne);

- zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe (piłka ręczna, nożna, siatkowa i koszykowa, tenis stołowy, lekkoatletyka , Taekwon-do,  zajęcia z tańca nowoczesnego);

- chór i zespół szkolny;

- praca w RSU i gazetce szkolnej „Piegus”;

- zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych.

 Gimnazjum nr 3 to szkoła, co ma duszę. Nauka w niej pozwala wzbogacać własną osobowość, skłania do twórczego myślenia, działania, tworzenia.

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku

ul. New Britain 1

06-100 Pułtusk

tel. 23 692 03 82

tel. 23 692 10 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cegiełka pamięci 2017

Logowanie