Dyrekcja

Poprawiono: wtorek, 03, październik 2017 08:22
Witold Maciąg

dyr

Dyrektor szkoły
mgr inż. Krzysztof Łachmański


Zastępca dyrektora mgr Dorota Dębska

Zastępca dyrektora mgr Jolanta Kowalska