Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

WSO - Przepisy ogólne

 • WSO-przepisy ogólne

§ 1.

 • Udział każdego ucznia w projekcie edukacyjnym jest obowiązkowy.
 • Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
 • Projekty realizowane są głównie przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej. Dopuszcza się rozpoczęcie pracy nad projektem w II semestrze klasy pierwszej i ukończenie go w I semestrze klasy drugiej.
 • W przypadku, o którym mowa w ust. 2, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat, którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły;
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego:

 

 • W przypadkach, o których mowa w punkcie 5 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

§ 2.

 • Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

§ 3.

 • Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

§ 4.

 •  Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy I i II (dotyczy uczniów w roku szkolnym 2010/2011), o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
 • Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie I i II (z zastrzeżeniem ust. 1), nie później niż w terminie do 15 października.

§ 5.

 • W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów
 • Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum i bibliotece.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku

ul. New Britain 1

06-100 Pułtusk

tel. 23 692 03 82

tel. 23 692 10 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cegiełka pamięci 2017

Logowanie