Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

WSO - oceny z zachowania

WSO - oceny z zachowania

 

 

1.      + 20 punktów otrzymuje uczeń, który podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji, (uzyskał ocenę bardzo dobrą z projektu).

 

2.      + 15 punktów otrzymuje uczeń, który pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu. (uzyskał ocenę dobrą z projektu).

3.      + 10 punktów otrzymuje uczeń, który prawidłowo wypełnił swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu, (uzyskał ocenę dostateczną z projektu).

4.      + 5 punktów otrzymuje uczeń, który wypełnił swoje obowiązki w trakcie projektu gimnazjalnego, lecz zdarzyło mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole, (uzyskał ocenę dopuszczającą z projektu).

5.      0 punktów otrzymuje uczeń, który często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego,(otrzymał ocenę niedostateczną z projektu).

6.      –20 punktów otrzymuje uczeń, który nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

  Uczeń ten nie może uzyskać z zachowania na koniec roku szkolnego oceny wyższej niż poprawna. 

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku

ul. New Britain 1

06-100 Pułtusk

tel. 23 692 03 82

tel. 23 692 10 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cegiełka pamięci 2017

Logowanie